Thử nghiệm dầu nhớt thương hiệu AMSOIL với các thương hiệu khác và đánh giá khách quan

Kết quả thử nghiệm phân tích dầu của Oil Championship (16 báo cáo thử nghiệm đính kèm).

 Kết quả thử nghiệm phân tích dầu của Oil Championship (16 báo cáo thử nghiệm đính kèm). Sau khi kết thúc vòng thử nghiệm đầu tiên, Chúng tôi đã gửi mẫu của tất cả các loại dầu cạnh tranh trong loạt cuộc thử nghiệm dầu đến phòng thí nghiệm thử nghiệm dầu để phân tích. Có rất nhiều người xem đã yêu cầu chúng tôi phân tích thử nghiệm này. Chúng tôi không được tài trợ bởi phòng thí nghiệm kiểm tra dầu của các thương hiệu mà chúng tôi đã sử dụng cũng như không quảng cáo sản phẩm của họ. Chúng tôi đã cũng phải trả phí giống như bất kỳ khách hàng khác. Hy vọng bạn thấy kết quả phân tích dầu hữu ích. Sau khi video về cuộc thi dầu vô địch được xuất bản, Chúng tôi có một số thông tin bổ sung mà chúng tôi sẽ cung cấp để giúp việc so sánh các loại dầu khác nhau dễ dàng hơn một chút. Cảm ơn đã ủng hộ kênh và cảm ơn những ý tưởng về video!

1. Amsoil Signature Series 5W30.png

2. AmazonBasics Full Synthetic 5W30.png

3. Pennzoil Ultra Platinum.png

4. Pennzoil Platinum.png

5. Valvoline Full Synthetic 5W30.png

6. Castrol Edge Extended Performance.png

7. Kendall Liquid Titanium GT-1 Max.png

8. Lucas High Mileage Long Lasting Fully Synthetic 5W30.png

9. Liqui Moly Top Tec 4200 5W30.png

10. Mobil 1 Annual Protection.png

11. Motul 8100 ECO-Lite 5W30.png

12. Penrite Vantage 5W30.png

13. Quaker State Ultimate Durability 5W30.png

14. Red Line Full Synthetic 5W30.png

15. Royal Purple Full Synthetic 5W30.png

16. Schaeffers Supreme 9000 5W30.png

17. Super Tech Full Synthetic 5W30.png

18. Motorcraft Full Syn.pdf

 

Thí nghiệm và dữ liệu từ Kênh Youtube: Project Farm

 

 

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>