Quý Văn

Vừa giới thiệu cho mấy ông anh trong ngành về Huỳnh Châu. Sẵn tiện review luôn. Giá và dịch vụ rất ok.