Grand Oil

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐈𝐋 là thương hiệu dầu nhớt mang công nghệ Mỹ, các phụ gia đều được nhập khẩu và đóng gói tại Việt Nam, các sản phẩm GRANDOIL đều đạt chuẩn JASO, API, QUATEST3,…và xuất khẩu qua Indonesia, Singapo và Thái Lan.