Fuchs

𝐅𝐔𝐂𝐇𝐒 𝐒𝐈𝐊𝐎𝐋𝐄𝐍𝐄 là thương hiệu của tập đoàn FUCHS PETROLUB là nhà sản xuất dầu nhớt độc lập lớn trên thế giới có nguồn gốc từ Đức nhưng lại được sản xuất ở Anh Quốc.